Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Αυτοί οι όροι είναι οι τυπικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την κράτηση οποιουδήποτε δωματίου ξενοδοχείου που παρέχεται από την Point Group Chios (εφεξής «η Εταιρεία») για λογαριασμό του Κτήματος, μαζί με την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών (εφεξής καλούμενες ως «οι Υπηρεσίες») που προσφέρονται και χρησιμοποιούνται από τους Επισκέπτες. Οι παρόντες Όροι καθορίζουν τα νόμιμα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, τα νόμιμα δικαιώματα και τις ευθύνες μας, καθώς και ορισμένες βασικές πληροφορίες που υποχρεούμαστε από το νόμο να παρέχουμε στους Καταναλωτές.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1 Ορισμοί

Σε αυτές τις Συνθήκες, οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

– Επιχείρηση: αναφέρεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εμπόριο, βιοτεχνία ή επάγγελμα που ασκείτε εσείς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο/οργανισμός.
– Προϋποθέσεις: σημαίνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις όπως τροποποιούνται κατά καιρούς.
– Εταιρεία/εμείς/εμείς/μας: αναφέρεται στην Point Group Chios, τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου.
– Καταναλωτής: σημαίνει μεμονωμένο πελάτη ή Επισκέπτη που λαμβάνει Υπηρεσίες για προσωπική χρήση και για σκοπούς εξ ολοκλήρου ή κυρίως εκτός των σκοπών οποιασδήποτε Επιχείρησης.
– Ξενοδοχείο: αναφέρεται στο Point Group Chios, στις εγκαταστάσεις του και σε κάθε άλλο είδος διαμονής που προσφέρει το ξενοδοχείο.
– Χρέωση καθυστερημένης ακύρωσης: σημαίνει τη χρέωση που ισχύει για καθυστερημένες ακυρώσεις όπως ορίζεται στην ενότητα 4.4.
– Τιμοκατάλογος: σημαίνει τον τυπικό τιμοκατάλογο Τιμών του ξενοδοχείου.
– Τιμές: σημαίνει τις τιμές που καταβάλλονται για διαμονή σε δωμάτιο και άλλες Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία.
– Κανονισμοί: σημαίνει τους σχετικούς κανονισμούς για την προστασία των καταναλωτών που ισχύουν.
– Υπηρεσίες: σημαίνει την παροχή διαμονής σε δωμάτια στο Ξενοδοχείο και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και είδη που προσφέρει η Εταιρεία.
– Κτήμα: αναφέρεται στο Point Group Chios που βρίσκεται στη Χίο.

1.2 Ερμηνεία

Σε αυτές τις προϋποθέσεις:
1.2.1 Μια αναφορά σε μια ρήτρα είναι μια αναφορά σε μια ρήτρα αυτών των Προϋποθέσεων.
1.2.2 Η αναφορά σε «συμβαλλόμενο μέρος» αναφέρεται στα μέρη της Συμφωνίας και περιλαμβάνει τους προσωπικούς εκπροσώπους, τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκχωρητές αυτού του συμβαλλόμενου μέρους.
1.2.3 Η αναφορά σε «πρόσωπο» περιλαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο, εταιρικό ή μη εταιρικό σώμα (είτε έχει χωριστή νομική προσωπικότητα είτε όχι) και τους προσωπικούς εκπροσώπους, διαδόχους και επιτρεπόμενους εκχωρητές αυτού του προσώπου.
1.2.4 Η αναφορά σε «εταιρεία» περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία, εταιρεία ή άλλο εταιρικό σώμα, οπουδήποτε και αν έχει συσταθεί ή εδραιωθεί.
1.2.5 Οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και το αντίστροφο.
1.2.6 Οποιεσδήποτε λέξεις που ακολουθούν «περιλαμβάνουν», «περιλαμβάνει», «συμπεριλαμβάνονται», «ιδιαίτερα» ή οποιεσδήποτε παρόμοιες λέξεις και εκφράσεις θα ερμηνεύονται μόνο ως επεξηγηματικές και δεν θα περιορίζουν την έννοια οποιασδήποτε λέξης, φράσης, όρου, ορισμός ή περιγραφή που προηγείται αυτών των λέξεων.
1.2.7 Η αναφορά σε «γραπτή» ή «γραπτή» περιλαμβάνει οποιαδήποτε μέθοδο αναπαραγωγής λέξεων σε ευανάγνωστη και μη μεταβατική μορφή.
1.2.8 Μια αναφορά στη νομοθεσία είναι μια αναφορά σε αυτήν τη νομοθεσία όπως τροποποιείται, επεκτείνεται, εκ νέου θεσπίζεται ή ενοποιείται κατά καιρούς και περιλαμβάνει όλες τις δευτερεύουσες νομοθετικές πράξεις που τίθενται κατά καιρούς βάσει αυτής της νομοθεσίας.

2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2.1 Όλες οι κρατήσεις θα διέπονται από αυτούς τους Όρους. Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν κράτηση για δωμάτιο ή άλλες Υπηρεσίες εκ των προτέρων μέσω του ιστότοπου του Κτήματος, τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως.

2.2 Κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης, οι επισκέπτες πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησής τους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας και της διεύθυνσης email.

2.3 Τα στοιχεία πληρωμής πρέπει να παρέχονται κατά την κράτηση. Η Εταιρεία θα λάβει τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τα οποία πρέπει να ισχύουν πέραν της ημερομηνίας της προβλεπόμενης διαμονής και οι επισκέπτες εξουσιοδοτούν τη χρήση αυτής της κάρτας για τυχόν οφειλόμενες πληρωμές. Η πληρωμή θα εισπραχθεί σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 παρακάτω.

2.4 Ένα αίτημα κράτησης αποτελεί προσφορά για αγορά των Υπηρεσιών. Η Εταιρεία θα επιβεβαιώσει την κράτηση και θα παράσχει μια αναφορά κράτησης, δημιουργώντας μια δεσμευτική σύμβαση μεταξύ του Επισκέπτη και της Εταιρείας.

2.5 Οι επισκέπτες μπορούν να ζητήσουν αλλαγές στην κράτησή τους πριν από την άφιξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων ακύρωσης στην παράγραφο 4 παρακάτω. Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να καλύψει αυτές τις αλλαγές, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα.

2.6 Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν κράτηση κατά την άφιξη, βάσει διαθεσιμότητας. Εάν το δωμάτιο ή οι υπηρεσίες που ζητήσατε είναι διαθέσιμα, η Εταιρεία θα αποδεχτεί την κράτηση.

2.7 Κατά τη διάρκεια της διαμονής μπορούν να ζητηθούν επιπλέον διανυκτερεύσεις. Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να ικανοποιήσει το αίτημα και, εάν γίνει δεκτό, θα συνάψει δεσμευτική σύμβαση μεταξύ του Επισκέπτη και της Εταιρείας.

3. ΠΛΗΡΩΜΗ

3.1 Οι τιμές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφημιστικών τιμών ή ειδικών προσφορών, θα διατίθενται στον ιστότοπο του ξενοδοχείου, στη ρεσεψιόν ή μέσω άλλων καναλιών επικοινωνίας. Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στον Τιμοκατάλογο περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

3.2 Οι τιμές ισχύουν για τη διαμονή σε δωμάτια και περιλαμβάνουν όλες τις βασικές παροχές που παρέχονται από το ξενοδοχείο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για άλλες Υπηρεσίες και οι ισχύουσες Τιμές θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος.

3.3 Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η πλήρης εξόφληση πρέπει να γίνει κατά το check-out. Η Εταιρεία θα παράσχει ένα τιμολόγιο για όλα τα οφειλόμενα ποσά και ο Επισκέπτης πρέπει να εξοφλήσει πλήρως το τιμολόγιο.

3.4 Οι τιμές προσφοράς ενδέχεται να απαιτούν πλήρη εξόφληση κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι πρόσθετες χρεώσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαμονής θα τιμολογηθούν ξεχωριστά και θα πρέπει να καταβληθούν όπως απαιτείται.

3.5 Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει τις Τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά οποιαδήποτε αύξηση της Τιμής μετά την κράτηση δεν θα ισχύει για την υπάρχουσα κράτηση.

3.6 Οι πληρωμές για Υπηρεσίες μπορεί να γίνονται με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, μετρητά ή τραπεζικό έμβασμα.

3.7 Απαιτείται πλήρης εξόφληση για οποιαδήποτε κράτηση και οι επιστροφές χρημάτων θα γίνονται μόνο όπως ορίζεται στην ενότητα 4 ή όπως απαιτείται από τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.

4. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

4.1 Οι κρατήσεις μπορεί να ακυρωθούν χωρίς χρέωση, εάν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων πριν από το συντομότερο δυνατό check-in.
In such cases, the Company will provide a full refund of any advance payment.

4.2 Η μη παροχή εκ των προτέρων ειδοποίησης ακύρωσης εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση καθυστερημένης ακύρωσης, όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.4.

4.3 Η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει μια κράτηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Μη διαθεσιμότητα καταλύματος, προσωπικού ή πόρων που είναι απαραίτητοι για την παροχή του δωματίου, οπότε στον Επισκέπτη θα προσφερθεί εναλλακτική διαμονή ή πλήρης επιστροφή χρημάτων.
– Μη άφιξη εντός της καθορισμένης ώρας την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με αποτέλεσμα ανακατανομή δωματίου και χρέωση καθυστερημένης ακύρωσης.

4.4 Μια «Χρέωση Καθυστερημένης Ακύρωσης» είναι μια χρέωση που αντιπροσωπεύει την καθαρή οικονομική ζημία που προκύπτει λόγω ακύρωσης. Η χρέωση θα περιορίζεται στη χαμηλότερη από την πλήρη τιμή της κράτησης ή διαμονής μίας διανυκτέρευσης στην καθορισμένη Τιμή. Η Εταιρεία μπορεί να αφαιρέσει τη χρέωση καθυστερημένης ακύρωσης από τυχόν προκαταβολή που πραγματοποιεί ο Επισκέπτης.

5. CHECK-IN AND CHECK-OUT

5.1 Η νωρίτερη ώρα check-in αναφέρεται σε κάθε τοποθεσία.

5.2 Ενδέχεται να ζητηθεί από τους επισκέπτες να προσκομίσουν αποδεικτικό ταυτότητας κατά το check-in, όπως διαβατήριο ή άδεια οδήγησης.

5.3 Η τελευταία ώρα αναχώρησης που αναφέρεται σε κάθε τοποθεσία.

5.4 Υπάρχει δυνατότητα για check out αργά με την Εταιρεία, βάσει διαθεσιμότητας. Θα ισχύει ωριαία χρέωση για τον επιπλέον χρόνο πέραν της τυπικής ώρας check-out.

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

6.1 Οι επισκέπτες πρέπει να συμπεριφέρονται με εύλογο και υπεύθυνο τρόπο στην ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενόχληση σε άλλους επισκέπτες. Η μη συμμόρφωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση από το ξενοδοχείο και την πληρωμή όλων των εκκρεμών ποσών.

6.2 Το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων, απαγορεύεται αυστηρά οπουδήποτε στις εγκαταστάσεις. Εάν παραβιαστεί αυτός ο κανόνας, ενδέχεται να ισχύει χρέωση για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση δωματίων σε περιβάλλον χωρίς καπνό.

6.3 Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων για δωμάτια φιλικά προς τα κατοικίδια, οι επισκέπτες δεν πρέπει να φέρνουν ζώα ή κατοικίδια στους χώρους του ξενοδοχείου, με εξαίρεση τους σκύλους βοήθειας ή οδηγούς.

6.4 Οι επισκέπτες δεν πρέπει να φέρνουν επικίνδυνα υλικά, να παραβιάζουν συναγερμούς πυρκαγιάς ή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, να αποθηκεύουν αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια, να αφαιρούν ή να βλάπτουν την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, να κατεβάζουν παράνομο ή άσεμνο υλικό χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του ξενοδοχείου ή να προκαλούν αδικαιολόγητη ενόχληση σε άλλους επισκέπτες ή στο προσωπικό.

6.5 Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 16 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα 18 ετών και άνω.

6.6 Οι επισκέπτες θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ιδιοκτησία του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

6.7 Οι παραπάνω κανόνες ισχύουν για το πάρτι των καλεσμένων και τους επισκέπτες που προσκαλούν, και ο Επισκέπτης θα είναι υπεύθυνος για τυχόν παραβιάσεις.

6.8 Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας που προκλήθηκε από τον Επισκέπτη ή την ομάδα του, ο Επισκέπτης που κάνει την κράτηση θα θεωρηθεί υπεύθυνος και θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν.

6.9 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τις απαραίτητες ενέργειες ως απάντηση σε παραβιάσεις αυτών των κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης της κράτησης, του περιορισμού της πρόσβασης στο ξενοδοχείο, της αφαίρεσης αντικειμένων από το δωμάτιο, της διατήρησης της πληρωμής, της άρνησης μελλοντικών κρατήσεων ή της άρνησης εισόδου/διαμονής.

6.10 Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για επιστροφές χρημάτων ή αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις.

6.11 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να ακυρώσει κρατήσεις που έγιναν από άτομα που έχουν προηγουμένως παραβιάσει αυτούς τους Όρους.

7. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

7.1 Η μέγιστη χωρητικότητα αναφέρεται σε κάθε τοποθεσία. Οι επισκέπτες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μέγιστη χωρητικότητα που προβλέπεται στο δωμάτιό τους.

7.2 Παιδιά κάτω των 16 ετών μπορούν να μείνουν μόνο εάν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα που διαμένει στο ξενοδοχείο.

7.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την κατανομή του δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής εάν είναι απαραίτητο.

8. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

8.1 Οι τιμές για διαμονή σε δωμάτια δεν περιλαμβάνουν φαγητό και ποτό εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Θα ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για αυτές τις υπηρεσίες.

8.2 Οι επισκέπτες με ειδικές διατροφικές απαιτήσεις θα πρέπει να ενημερώσουν το ξενοδοχείο εκ των προτέρων και η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να τους φιλοξενήσει.

9. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

9.1 Οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων δεν είναι εγγυημένες, αλλά οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες θέσεις με σειρά προτεραιότητας. Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος πρέπει να παρέχεται κατά την άφιξη.

9.2 Disabled parking spaces cannot be guaranteed.

9.3 Η Εταιρεία δεν εγγυάται προστασία έναντι κλοπής ή ζημιάς που προκαλείται από τρίτους. Οι επισκέπτες αποδέχονται τον κίνδυνο και την ευθύνη για τα οχήματα και την περιουσία τους.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10.1 Η Εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά που θα προκύψει από παραβίαση αυτών των Όρων ή αμέλεια. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για απρόβλεπτη απώλεια ή ζημιά.

10.2 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της Εταιρείας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια, απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από το νόμο.

10.3 Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική απώλεια ή ζημία, απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια εσόδων, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων ή οποιαδήποτε άλλη έμμεση ή αποθετική ζημία.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11.1 Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του ξενοδοχείου.

12. ΓΕΝΙΚΑ

12.1 Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει, να αναθέσει σε υπεργολαβία ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της βάσει των παρόντων Όρων σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος κατά την κρίση της.

12.2 Αυτοί οι Όροι και τυχόν έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ του Επισκέπτη και της Εταιρείας. Οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες, ρυθμίσεις ή συνεννοήσεις μεταξύ των μερών σχετικά με τις Υπηρεσίες αντικαθίστανται.

12.3 Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν και να ισχύουν πλήρως.

12.4 Καμία παράλειψη ή καθυστέρηση από την Εταιρεία να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους ή από το νόμο δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο, ούτε εμποδίζει ή περιορίζει την περαιτέρω άσκηση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή θεραπεία.

12.5 Αυτοί οι Όροι και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται το Ξενοδοχείο. Τα δικαστήρια αυτής της δικαιοδοσίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους.

Κάνοντας μια κράτηση και αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους, ο Επισκέπτης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους.

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

13.1 The Company is required by applicable consumer protection regulations to provide certain information to Consumers before making a contract. This information is included in these Conditions and will be considered part of the contract between the Guest and the Company.

14. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

14.1 The Company welcomes feedback from Guests and aims to ensure a positive experience. If the Guest has any cause for complaint regarding the Services or any other aspect of their stay, they should raise the matter with the relevant General Manager at the Hotel. Contact details can be found on the Hotel’s website or provided upon request.

15. FORCE MAJEURE

15.1 Η Εταιρεία δεν θα παραβιάσει αυτούς τους Όρους ούτε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει των παρόντων Όρων, εάν αυτή η καθυστέρηση ή η αποτυχία προκαλείται από γεγονότα, περιστάσεις ή αιτίες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, διακοπή ρεύματος, αστοχία παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου, πυρκαγιά, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς, τρομοκρατικές ενέργειες ή οποιαδήποτε άλλα γεγονότα πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας.

16. ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

16.1 Εάν η Εταιρεία δεν επιβάλλει κανένα από τα δικαιώματά της ή ένδικα μέσα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, δεν σημαίνει ότι έχει παραιτηθεί από αυτά τα δικαιώματα ή ένδικα μέσα. Οποιαδήποτε παραίτηση πρέπει να είναι γραπτή και δεν θα παραιτηθεί αυτόματα από οποιαδήποτε μελλοντική προεπιλογή από τον Επισκέπτη.

17. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

17.1 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Η παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα αποκοπεί από τους παρόντες Όρους.

18. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

18.1 Αυτοί οι Όροι, οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ του Επισκέπτη και της Εταιρείας και η σχέση μεταξύ των μερών (είτε συμβατική είτε άλλη) θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται το Ξενοδοχείο.

18.2 Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτής της δικαιοδοσίας.

19. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

19.1 Η Εταιρεία μπορεί να κάνει αλλαγές σε αυτούς τους Όρους από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι ενημερωμένοι Όροι θα ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Ξενοδοχείου ή σε άλλα μέσα επικοινωνίας.

20. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

20.1 Η Εταιρεία θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τον Επισκέπτη σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της. Η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται, πώς και γιατί συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται, τα δικαιώματα του Επισκέπτη σε σχέση με τα προσωπικά τους στοιχεία και πώς να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ή τις εποπτικές αρχές για τυχόν απορίες ή παράπονα. Αντίγραφο της πολιτικής απορρήτου μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ξενοδοχείου ή να λάβετε κατόπιν αιτήματος.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο Επισκέπτης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί να δεσμεύεται από όλες τις διατάξεις που περιγράφονται στο παρόν.